نامه پاپ فرانسیس به بنده گان خدا: به کفاره گناه کشیشان دعا بخوانید و روزه بگیرید

    مدارا؛ کانون نواندیشی دینی _ پاپ در نامه ای که خطاب به «بنده‌گان خدا» نوشته است از خواننده‌گان

Read more

نصب تابلوی «ما به خدا اعتماد داریم» در مدارس فلوریدا اجباری شد

    مدارا؛ کانون نواندیشی دینی _ فرماندار جمهوریخواه فلوریدا موفق به تصویب قانون یدر مجلس ایالتی شده است که

Read more