واکنش حضرت آیت الله صانعی نسبت به حکم سپنتا نیکنام: زرتشتی ها جزو غیر مسلمین هستند نه کافران

مدارا _ آیت الله صانعی گفت: بنده معتقد هستم که «وَلَن یَجْعَلَ اللهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً»، تمام پست هایی

Read more