آیت الله سبحانی: چه بسیار علمایی که به خاطر حب مقام و حب جاه لرزیده اند

مدارا؛ کانون نواندیشی دینی _ آیت الله العظمی سبحانیتصریح کرد: خیلی افراد برای مقام بسیاری فضائل خود را از دست داده اند که می توان از آن به فراعنه اشاره کرد که با وجود همه نعمتی که در اختیار داشتند باز هم ناسپاسی کردند.

به گزارش شفقنا، حضرت آیت‌الله العظمی جعفر سبحانی صبح امروز در پایان درس خارج اصول خود در مسجد اعظم با اشاره به ویژگی صدیقین اظهار داشت: صدیقین کسانی هستند که مراحلی را در اخلاق عملی طی کرده اند.

او با بیان اینکه صدیقین دارای مراتبی هستند، افزود: از آخرین مرحله ای که این افراد طی می کنند حب جاه و حب مقام است.

این مرجع تفلید تصریح کرد: خیلی افراد برای مقام بسیاری فضائل خود را از دست داده اند که می توان از آن به فراعنه اشاره کرد که با وجود همه نعمت هایی که در اختیار داشتند باز هم ناسپاسی کردند.

آیت الله سبحانی بیان کرد: اگر انسان بتواند حب جاه و مقام خواهی را از خود کم کند و حقیقت خواه باشد بسیاری گناهان را مرتکب نمی شود.

این مرجع تقلید افزود: چه بسیار علمایی که به خاطر حب مقام و حب جاه لرزیده اند. 

 

 

✍️ دیدگاه شما 🙏