اخبار و تازه‌های ادیان :استعفای رهبر جنبش ضد همجنس گرایی / واتیکان در راه المپیک / معذرت خواهی نیک واللونگا

 

مدارا؛ کانون نواندیشی دینی _ اخبار و تازه های ادیان و مذاهب در کشور های دیگر دنیا : 

 

 

استعفای رهبر جنبش ضد همجنس گرایی کلیسای باپتیستها به دلیل فساد اخلاق

 

 

واتیکان در راه المپیک

 

 

معذرت خواهی نیک واللونگا، نویسنده فیلم گرین بوک، به دلیل اظهار نظر اسلام ستیزانه

✍️ دیدگاه شما 🙏