انزوای مهاجران راهی به سوی افراط گرایی؛ نتایج یک تحقیق نشان داد

 

مدارا؛ کانون نواندیشی دینی _ نتایج تحقیق گروهی از دانشمندان از جمله اساتیدی از دانشگاه لندن نشان داده است که بررسی تصاویر رزونانس مغناطیسی هسته ای (MRI) گرفته شده از مغز ۵۳۵ مهاجر مراکشی از نسل دوم نشان داده است که ۳۸ نفر از آنها در منطقه بارسلون اسپانیا به دلیل احساس انزوا در جوامع خود آمادگی افراط گرایی از خود نشان داده اند.

 

 

به گزارش شفقنا به نقل از عکاظ ، پیش از این افراط گرایی به فقر، نوع پرروش دینی و بیماری روانی محدود می شد اما نتایج این تحقیق نشان داده است که برخورد جوانان با مسائل کوچکی که آنها را مقدس می شمارند، آغاز می شود؛ مسائلی که باید به خاطرشان تا حد مرگ بجنگند.

دانشمندان گفته اند که نتایج این تحقیق هشداری به مقامات کشورهاست مبنی بر اینکه نسبت به انزوای مهاجران از جوامعی که در آنها زندگی می کنند، اقدام نکنند.

 

 

✍️ دیدگاه شما 🙏