اى مرد نمایانى که مرد نیستید / شنیده ام به زنی غیر مسلمان تعدی شده است …: برگی از نهج البلاغه

 

مدارا؛ کانون نواندیشی دینی _ تعدی سربازان معاویه به یک زن مسلمان و یک زن غیر مسلمان و فریاد امام علی (ع) از این ستم، فراز مشهوری از خطبه ۲۷ نهج البلاغه است که اگر هزاران هزار بار خوانده شود کم است.

 

 

به گزارش شفقنا در بخشی از این خطبه آمده است:

….. اطلاع یافته ام یکى از سربازان معاویه به یک زن مسلمان حمله کرده و دیگرى به زنى غیر مسلمان که با مسلمانان هم پیمان بوده است و سپس طلاهاى او را از بدنش بزور بیرون آورده است و زن تنها وسیله ى دفاعش التماس، خواهش و گریه و درخواست کمک بوده است. سربازان معاویه بدون رنج و زحمت و بدون ریختن یک قطره خون و زخم دیدن با دست پر بازگشته اند. اگر مرد مسلمانى از این پس از روى تأسف و غصه بمیرد سزاوار است و سرزنش نمى شود. بسیار جاى تعجب است بخدا سوگند اتحاد اینان در راه باطل و اختلاف و متفرق بودن شما در راه حق قلب را ریشه کن میکند و غم را افزایش مى دهد.

فریاد امام علیه السلام
روى شما زشت باد، زیان و ضرر متوجه تان گردد، هدف دشمن شده اید. به شما حمله می کنند، شما تکان نمى خورید، با شما جنگ می کنند، شما از خود دفاع نمى کنید پیروان معاویه گناه می کنند و شما به گناه آنان راضى هستید. به هنگام تابستان مى گویم بجنگ آنها برویم مى گوئید هوا گرم است مهلت بده هوا خنک شود، وقتى در هواى خنک دستور جنگ مى دهم مى گوئید هوا سرد است صبر کن هواى سرد برود. همه ى این بهانه ها بخاطر فرار از سرما و گرما است وقتى از گرما و سرما فرار مى کنید بخدا سوگند بطور حتم از شمشیر بیشتر فرار مى نمائید. اى مرد نمایانى که مرد نیستید؛ کودکان بزرگسال نما با اندیشه هاى نو عروسان، دوست داشتم شما را ندیده بودم و نمى شناختمتان. بخدا سوگند شناختن شما غیر از پشیمانى و غصه براى من نیاورده مرگ بر شما قلبم را مالامال از چرک و خون کردید، سینه ام را از غیظ انباشته ساختید، ….

بعد از حمد و ستایش الهى و درود بر پیامبر عزیز اسلام صلّى اللّه علیه و آله «جهاد» درى است از درب هاى بهشت که خدا آنرا براى دوستان مخصوص خود باز گذاشته است. جهاد لباس پرهیزکارى (مجاهد اسلام را از سرما و گرماى حوادث حفظ مى کند) جهاد زره ضد گلوله و سپر مورد اطمینان (براى حفظ اسلام) است. کسى که جهاد را از روى بى اعتنائى نادیده بگیرد خدا باو لباس ذلت مى پوشاند، بلا را متوجه او مى گرداند، ذلیل ضعیفان و کوچک ها مى گردد، فکرش خوب کار نمى کند، از حق کنار مى افتد، به نکبت گرفتار آید و از عدالت محروم شود. شما آگاهید که من شما را روز و شب، مخفى و آشکار بجنگ اینها دعوت کرده ام و بشما گفته ام قبل از این که با شما بجنگند با آنها بجنگید. بخدا سوگند هر ملتى که دشمن در سرزمین (و خانه اش) جنگ کند بطور حتم ذلیل خواهد شد. شما جنگ را بیکدیگر حواله مى کنید و همدیگر را از دست مى دهید و ذلیل مى سازید. ذلت شما بجائى رسیده که بطور مداوم بشما حمله می کنند و شما را مى کشند، غارت می کنند و سرزمین تان را تصرف مى نمایند. این پسر طائفه غامد (سفیان بن عوف از اهل یمن) است که سربازانش (به امر معاویه) وارد شهر انبار شده اند، حسّان بن حسّان بکرى (فرماندار شهر) را بقتل رسانیده، سربازان شما را عقب رانده است. اطلاع یافته ام یکى از سربازان معاویه بیک زن مسلمان حمله کرده و دیگرى به زنى غیر مسلمان که با مسلمانان همپیمان بوده است و سپس طلاهاى او را از بدنش بزور بیرون آورده است و زن تنها وسیله ى دفاعش التماس، خواهش و گریه و درخواست کمک بوده است. سربازان معاویه بدون رنج و زحمت و بدون ریختن یک قطره خون و زخم دیدن با دست پر بازگشته اند. اگر مرد مسلمانى از این پس از روى تأسف و غصه بمیرد سزاوار است و سرزنش نمى شود. بسیار جاى تعجب است بخدا سوگند اتحاد اینان در راه باطل و اختلاف و متفرق بودن شما در راه حق قلب را ریشه کن میکند و غم را افزایش مى دهد.

 

✍️ دیدگاه شما 🙏