دانش‌نامه‌ی زبان و ادب فارسی دست‌خوش ایدئولوژی

چه حیف که اثر درخشانی چون دانش‌نامه‌ی زبان و ادب فارسی و رنج‌مایه‌ی ده‌ها دانشور یگانه، دست‌خوش مضحکه‌بازی‌های ایدئولوژیک شود.
درآیه‌ی «احمد شاملو» از هر نظر سنجیده است و پشت هر عبارت‌اش پژوهش و دانش بهنجار و بایسته نهفته. با این همه، کدام ویراستار یا ممیز چنان کژاندیش و دُژسلیقه باید باشد که «وزارتِ کشاورزی» دورانِ محمد رضا شاهِ پهلوی را به «وزارت جهاد و کشاورزی» بدل کند؟
«احمد شاملو… در سال ۱۳۳۹ شمسی به همراه سهراب سپهری و هادی شفائیه، اداره سمعی و بصری وزارت جهاد و کشاورزی را تأسیس کرد.»
ایدئولوژی، آرام و آهسته، طی سال‌ها و از هزار رخنه و روزن پیدا و پنهان، ذهن‌ها را می‌شوید و «تاریخ» خودپسند و قدرت‌‌خواه خویش را می‌سازد و حقیقتِ سراسر باطلِ خود را جعل می‌کند تا اندک اندک دنیای واقعیت‌های یک نسل با نسل بعدش چنان بیگانه گردد که چیزی جز افسانه‌های خیالی به نظر نیاید.

✍️ دیدگاه شما 🙏