دوره جدید درس‌گفتارهای مجتهد شبستری

دوره جدید درسگفتارهای مجتهد شبستری ادامه می‌یابد

موضوع: «معنوی زیستن» (آموزه ها و رویکردها)

زمان: پنج‌شنبه ۲۷ خرداد ماه ۱۳۹۵

ساعت ۱۰ تا ۱۲

مکان: حسینیه ارشاد

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های

 ۲۲۸۶۶۴۶۵

۲۲۸۴۰۰۱۲

 تماس بگیرید.

✍️ دیدگاه شما 🙏