عقاید حروفیه؛ سیری در اندیشه‌ سیدعمادالدین نسیمی / سید احسان شکرخدایی

مدارا؛ کانون نواندیشی دینی _ عقاید حروفیه؛ سیری در اندیشه‌ سیدعمادالدین نسیمی

 

ناشر: نشر ادیان
نویسنده: سید احسان شکرخدایی
مترجم: –
صفحه: ۳۹۰
نوبت چاپ: اول
تاریخ چاپ: تابستان ۱۳۹۶
قیمت: ۲۵۰۰۰تومان

چکیده:این کتاب ابتدا به بررسی عقاید حروفیه بر اساس مثنوی عرش‌نامه‌ اثر بنیانگذار حروفیه یعنی فضل الله نعیمی و استوانامه اثر غیاث الدین استرآبادی میپردازد. سپس اندیشه و نگرش سید عماد الدین نسیمی عارف قرن نهم هجری را بر اساس دیوان اشعار فارسی و ترکی وی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد.

 

 

✍️ دیدگاه شما 🙏