فتوای عجیب مفتی سعودی درباره نماز خواندن در آغل گوسفند و شتر

 

مدارا؛ کانون نواندیشی دینی _ یک مفتی سعودی مدعی شد که نماز خواندن در آغل گاو و گوسفند جایز است و تنها از نماز خواندن در آغل شتر نهی شده است.

 

 

به گزارش اخبار ۲۴ ، «شیخ سعد الخثلان» از مفتی های سعودی و استاد دانشکده شریعت در دانشگاه اسلامی محمد بن سعود که در برنامه «یستفتونک» در شبکه ماهواره ای «الرساله» سخن می گفت، مدعی شد: پیامبر اکرم(ص) از نماز خواندن در آغل شتر نهی کردند و فرمودند در آغل گوسفندان نماز را اقامه کنید.

شیخ خثلان با اشاره به اینکه علما درباره حکمت ممنوعیت نماز در آغل شتران اختلاف نظر دارند، افزود: برخی گفته اند دلیل منع نماز در آغل شتران کمک به انسان است زیرا ترس آن می رود که شتر در هنگام نماز به او حمله کند.

وی با ادعای اینکه برخی نیز گفته اند دلیل منع نماز در آغل شترها به این دلیل است که این مکان محل شیاطین است، تاکید کرد: دلیل منع نماز در چنین محلی نجاست آن نیست زیرا بول و سرگین شتر نجس نیست و دلیل آن هم این است که نسبت به نوشیدن ادرار شتر به دلیل خاصیت درمانی آن سفارش شده است.

 

 

✍️ دیدگاه شما 🙏