معرفی کتاب: حکم استعانت از کفار و پیمان استراتژیک با امریکا

کتاب «استعانت از کفار و پیمان استراتژیک با امریکا در آیینۀ فقه اسلامی» تألیف فضل الرحمن فقیهی استاد دانشگاه هرات توسط انتشارات الازهر در کابل در بهار سال ۱۳۹۱ به چاپ رسیده است.
این کتاب حکم کمک گرفتن در جنگها از نیرویهای کشورهای غیر اسلامی و نیز پیمان استراتژیک با امریکا که در جرگۀ عنعنوی مورد تأیید قرار گرفت را در پرتو روایات دینی و فقه اسلامی به بحث و نقد گرفته است.

علاقه مندان میتوانند از انتشارات الازهر واقع کابل- دهمزنگ بازار کتابفروشی به دست آورند.

اعلان دیگر

کتاب «مقدمه یی بر ادبیات عرفانی» نوشتۀ فضل الرحمن فقیهی استاد دانشگاه هرات در بهار سال جاری ۱۳۹۱ از چاپ برآمد. این کتاب توسط انتشارات الازهر در کابل مرکز کشور با تیراژ ۱۰۰۰ جلد به زیور چاپ آراسته شد.
این کتاب به بیان تاریخچۀ تصوف و عرفان و راهیابی این دو مقوله در ادبیات فارسی پرداخته و غامضترین مقوله های عرفانی مطرح شده در ادبیات فارسی را به بحث و تحقیق گرفته و پرده از روی حقایق برداشته است. مستند و متکای نویسنده در تألیف این کتاب ضمن آثار ادبی و عرفانی زبان فارسی دری، زبده ترین و معتبرترین آثار عرفانی در زبان و ادبیات عرب بوده است. مطالعۀ این اثر برای دانشجویانی که قدم در حوزۀ مطالعات ادبیات عرفانی می گذارند، ضرور است و دست مایۀ خوبی را برای شان به ارمغان خواهد آورد.
علاقه مندان از انتشارات الازهر واقع کابل- دهمزنگ- مرکز کتابفروشی انتشارات الازهر این کتاب را می توانند به دست آورند.