معذرت خواهی جاسوس سابق سیا از یهودیان به دلیل حمایت از مقاله‌ای ضدیهود

مدارا _ به گزارش موسسه گفتگوی ادیان

والری پالم ولیسون، جاسوس سابق سازمان سیا بابت حمایت از مقاله‌ای یهودستیزانه از یهودیان معذرت خواهی کرد. این مقاله با نام « یهودیان آمریکا، عامل جنگهای آمریکا» در سایت«رسانه‌های آلترناتیو»، UNZ منتشر شده بود. فیلیپ گیرالدی، نویسنده این مطلب گفته بود که یهودیان آمریکا موتور جنگهای این کشور با دیگر کشورهای جهان را روشن میکنند و اکنون نیز قصد دارند آمریکا را به سمت جنگ با ایران سوق دهند. وی همچنی در این مقاله یهودیان را صاحبان رسانه های ملقب به رسانه های جریان اصلی نامیده بود اما برای این ادعای خود شواهدی ذکر نکرده بود. در بخشی از این مقاله پیشنهاد شده است که یهودیان باید در رسانه ملی برچسبهای شناسایی بر لباس خود داشته باشند. خانم ویلسون این مقاله را «تحریکآمیز» آما «قابل تامل» توصیف کرده بود. وی در تایید این مقاله گفته بود بسیاری از نئوکانها یهودی هستند. وی همچنین افزوده اسلاف من یهودی هستند، اما من به هیچ وجه موافق جنگ با ایران یا تقض برجام نیستم. ویلسون به دلیل مخالفت با دولت بوش در سال ۲۰۰۳ معروف شد، سپس به دلیل انتقاد از حمله آمریکا به عراق در رسانه ها مطرح شد. وی اخیرا برای تلاشایی که جهت متوقف کردن فعالیت توئیتری ترامپ و حضور وی در این رسانه اجتماعی انجام داده است مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است.