بسترهای عبودی شکل گیری جهاد

یک: جهاد در مسیر عبودیت الله(جهاد مقدس)
نکته‌ی دومی که در بحث مبانی جهاد وجود دارد، این است که جهاد در مسیر و بستر عبودیّت شکل می‌گیرد. قرآن کریم وقتی به بحث عبودیّت می‌رسد اشاره به بسترهای عبودی شکل‌گیری جهاد که به دلیل مقصد عبودیت عبارتند از: أ عبودیت الله ؛ ب. عبودیت شیطان.
خداوند درباره عبودیّت الله می¬فرماید: أنِ اعْبُدُ الله . اگر همه برنامه‌های زندگی‌مان برای خدا و در مسیر الله باشد ستر عبودی حرکت و زندگی ما عبودی ما خدایی می‌شود. اگر جهاد ما نیز در مسیر عبودیت الله باشد، نتیجه این جهاد، جهاد در راه خدا می‌شود که عنوان آن جهاد مقدس است.
دو: جهاد در مسیر عبودیت شیطان(جهاد نامقدس)
دومین مقصد عبودیت، عبودیّت شیطان است که خدا در قرآن هشدار می‌دهد و می‌گوید: بنی‌آدم مراقب باشید بندگی شیطان نکنید. البته گاهی قرآن تعبیر به شیطان و گاهی تعبیر به طاغوت می‌کند. در این صورت این جهاد که در راه عبودیت شیطان است، جهاد در راه شیطان می¬شود که نام آن جهاد نامقدس است.
قرآن کریم به تفاوت این دو جهاد اشاره کرده و بیان می‌کند که گاهی جهاد ممکن است در جبهه‌ی عبودیّت خدا و یا در جبهه‌ی عبودیّت دشمنان خدا، شیطان و طاغوت، شکل گیرد. لذا در سوره نساء می‌فرماید:
الَّذینَ آمَنُوا یُقاتِلُونَ فی‏ سَبیلِ اللَّهِ وَ الَّذینَ کَفَرُوا یُقاتِلُونَ فی‏ سَبیلِ الطَّاغُوتِ فَقاتِلُوا أَوْلِیاءَ الشَّیْطانِ إِنَّ کَیْدَ الشَّیْطانِ کانَ ضَعیفا‏ ؛ (کسانى که ایمان دارند، در راه خدا پیکار مى‏کنند و آنها که کافرند، در راه طاغوت [بت و افراد طغیانگر]. پس شما با یاران شیطان، پیکار کنید! (و از آنها نهراسید!) زیرا که نقشه شیطان، (همانند قدرتش) ضعیف است).
بنابراین اگر جهاد در مسیر عبودیت الله باشد، این جهاد، جهاد مقدس است و اگر در مسیر عبودیت شیطان باشد، این جهاد، جهاد غیر مقدس است.

علی تجلی