کمک یک میلیون دلاری اسقفهای سیدنی به کارزار «نه» به ازدواج همجنس‌گرایان

مدارا، سیاسی، (موسسه گفتگوی ادیان)_اسقفهای آنجلیکن سیدنی یک میلیون دلار کمک هزینه به کارزار «نه به ازدواج همجنس‌گرایان» اختصاص داده‌اند. گلن دیویس، اسقف اعظم سیدنی در پنجمین نشست اسقفهای سیدنی ضمن اعلام این خبر گفت «کلیسایی که جنسیت را از ازدواج حذف کند، عواقب وخیم جبران ناپذیری برای جامعه خواهد داشت. وی خطاب به حاضران گفت «خواهران و برادران، این خطر بسیار بسیار بزرگ است و هزینه‌های آن بسیار بسیار زیاد»

وی گفت ما همه شاگران عیسی هستیم و باید هدیه ازدواج را که خداوند به ما عطا کرده است پاس داریم و به عنوان میراث داران حضرت مسیح از فرامین خدا اطاعت کنیم. وی افزود من در هیچ شرایطی به خاطر تشویق استرالیاییها و آنجلیکن ا به » نه » گفتن به ازدواج همجنس گرایان عذر نخواهم خواست واز تلاشهای خود پشیمان نخواهم شد.

وی در ادامه گفت من معتقدم تغییر در قوانین ازدواج فقط به دلیل نقض فرمان خدا خطرناک نیست، بلکه ازدواج بر اساس سنت نیز اتحاد یک زن و مرد است که به دوام نسلها و بقای بشر کمک میکند و برای هر جامعه‌ای ضروری و لازم است. این چیزیست که متاسفانه گرایشهای جدید عصر حاضر متوجه آن نیستند.

وی گفت متاسفانه برخی از کلیساهای آنجلیکن و دیگر فرق کلیسا ساز مخالف میزنند و سعی در حمایت از این بدعت های خطرناک دارند، از جمله کلیسای آنجلیکن اسکاتلند به تازگی پا در این مسیر پرخطر گذاشته است و برخی کلیساهای آمریکا و کانادا قصد دارند یا با انشعاب یا فشار بدنه اصلی کلیسا را قانع به حمایت از روشی اشتباه کنند.
وی تاکید کرد این کمک مالی با درک ضرورت نجات جامعه در موقعیت کنونی به مبارزه با ازدواج همجنسگرایان اختصاص داده شده است.