مسلمانان شهر «ماراوی» در فیلیپین خود را برای پس از داعش آماده می‌کنند

مدارا، اخبار_ پس از ماه‌ها جنگ سخت و نفس‌گیر سرانجام رییس‌جمهور فیلیپین آزادی شهر مسلمان‌نشین ماراوی سیتی در استان جنوبی مینداناتو از دست داعش را اعلام کرد. گروهی تروریستی و تکفیری که با همپیمانی با داعش جنایت‌های زیادی در این شهر مرتکب شده بود اکنون در آستانه شکست قرار گرفته و ارتش تقریباً کل شهر را به دست گرفته است. اکنون مسلمانان خود را برای دوران پس از تروریست‌های داعش آماده می‌کنند و تلاش می‌نمایند خاطرات دوران این گروه تکفیری را از در و دیوار ویران‌شده شهرشان پاک کنند. به تصاویر رویترز در این مورد توجه کنید.