مطهری: جریان غدیر آن قدر با اهمیت است که با بودن آن، اسلام، اسلام است

    مدارا؛ کانون نواندیشی دینی _ نظر استاد شهید مطهری در باره هر مساله اسلامی، آینه اسلام ناب محمدی(ص) است

Read more