یادداشتی از: ​عبدالرحیم اباذری /مروت و مدارا؛ سیره عملی امام با مخالفان

مدارا؛ کانون نواندیشی دینی_ از سال ۱۳۴۲ که انقلاب بزرگ اسلامی ایران تحت رهبری حضرت امام خمینی (ره) آغاز شد، بعضی

Read more