آیت الله سبحانی: چه بسیار علمایی که به خاطر حب مقام و حب جاه لرزیده اند

مدارا؛ کانون نواندیشی دینی _ آیت الله العظمی سبحانیتصریح کرد: خیلی افراد برای مقام بسیاری فضائل خود را از دست

Read more

حضرت آیت الله سبحانی: سعی کنیم زبان و فکر ما دارای قید و بند باشد

  مدارا؛ کانون نواندیشی دینی _ حضرت آیت الله العظمی سبحانی گفت: سعی کنیم کمتر گناه کنیم البته معصوم نیستیم

Read more

آیت الله سبحانی: اربعین عامل حفظ و انسجام شیعه است

  مدارا؛ کانون نواندیشی دینی _ آیت الله العظمی سبحانی گفت: اربعین عامل حفظ تشیع و حضور در آن سبب

Read more

آیت الله سبحانی:اگرمنابر را با هیاهو تمام کنیم در بیرون مسجد اثر نمی گذارد/ منابر محرم باید اخلاقی و سازنده باشد

مدارا _ حضرت آیت‌الله العظمی سبحانی گفت: اگر منابر علمی و اخلاقی در معنای حقیقی باشد نظام را به پا می‌دارد

Read more