آیت الله فاضل لنکرانی: روحانیت نباید محدود به جناح ها شود/ دروس حوزه عمیق تر شود

مدارا؛ کانون نواندیشی دینی _ رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) گفت: باید آنهایی که بخشی از روحانیت را گرفتار جناح

Read more

آیت الله فاضل لنکرانی: شیعه و حوزه های شیعی بیشترین بها را به قرآن داده و می دهند

  مدارا؛ کانون نواندیشی دینی _ نسخه خطی قرآن کریم که با تلفیق دو خط نسخ و ریحان کتابت شده

Read more