کتاب «میم مثل محمد(ص)»/ حسین پورفرج

مدارا؛ کانون نواندیشی دینی _ اکنون بخت‌یارم که با معرفی کتاب کوچکم «میم مثل محمد(ص)» با شما هم‌سخنم. این کتاب

Read more

نامسلمانان گمنام؛ اندکی با مسلمانی در جغرافیای شناسنامه‌ها / حسین پورفرج

  مدارا؛ کانون نواندیشی دینی _ “نامسلمانان گمنام” کسانی‌اند که اگرچه اسماً مسلمانانند رسماً هیچ التزامی به باورهای اسلامی ندارند

Read more