سروش محلاتی: اظهار طعن و تهدید نسبت به مرجعیت استقلال حوزه را در آینده زایل می کند

  مدارا؛ کانون نواندیشی دینی _ حجت الاسلام سروش محلاتی، در پیامی به حضرت ایه الله شبیری زنجانی نوشت.  

Read more