آیا خطاب‌های تند قرآن و سنت، مجوز توهین‌کردن به دیگران است؟

محمدمهدی مجاهدی چندی پیش از جناب ابراهیمی دینانی نقل شده بود: «جامعه احمق است. نسل امروز هم به دو دلیل

Read more

آزادی بیان

ریچارد سورابجی از کتاب «وجدان اخلاقی در گذر تاریخ؛ پنج قرن پیش از میلاد تا کنون / Moral Conscience Through

Read more

نسبت علم و نقد

علی پایا:  نشریه سوره، که ظاهرا به قصد اقتراحی در خصوص رابطه میان علم و نقد، شمار قابل ملاحظه‌ای پرسش

Read more