مبلغی: از عاشورا به شکل محدود استفاده نکنیم/ منحصر کردن قیام امام حسین در یک دین یا مذهب خسارت است

    مدارا؛ کانون نواندیشی دینی _ عضو مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: استفاده از عاشورا به شکل محدود کار درستی

Read more