فقه و اخلاق/ محسن کدیور

  مدارا؛ کانون نواندیشی دینی _ به گزارش وبسایت شخصی محسن کدیور   بعد از بحث نسبت «فقه و حقوق»

Read more

نواندیشی دینی و خردورزی‌های شخصی / محسن کدیور

    مدارا؛ کانون نواندیشی دینی _ به گزارش وبسایت شخصی محسن کدیور     آرش نراقی نواندیش دینی در مقاله

Read more

یک بند انگشت کمتر از اختیارت خداوند!

مدارا _ از این عنوان تعجب نکنید. دوستی خبر زیر را برایم فرستاد و دیدم صحت دارد. غلامعلی صادقی دادستان

Read more

بازخوانی سنت ابراهیم خلیل الرحمن

مدارا _ به گزارش وبسایت شخصی محسن کدیور سوره چهاردهم قرآن بنام ابراهیم است. در ۶۳ آیه قرآن به قضایای

Read more

چرا حقوقدانان منتقد لایحه قصاص بودند؟

مدارا _ به گزارش وبسایت شخصی محسن کدیور   لایحه قصاص و حکم ارتداد جبهه ملی – ۲   پس

Read more

انتظار از دین و نواندیشی دینی (۳)

مدارا _ به گزارش وبسایت شخصی محسن کدیور با پذیرش وجود أمور غیر دائمی در متن دین و تعالیم دینی

Read more

لایحه قصاص و حکم ارتداد جبهه ملی

مدارا _ به گزارش وبسایت رسمی محسن کدیور از جمله مهمترین وقایع اوایل دهه شصت، قانونی بنام لایحه قصاص و

Read more

عید قربان، علیرضا رجائی و بی دهان خندیدن

مدارا _ به گزارش وبسایت رسمی محسن کدیور از دانشگاه خسته به خانه رسیدم. شب عرفه بود. بنا داشتم در

Read more

دهه اول ذیحجه بهترین ایام نیایش

دلا    بسوز    که    سوز   تو  کارها  بکند        دعای نیم شبی دفع  صد  بلا   بکند [۱] مدارا _ به گزارش وبسایت

Read more

حکومت ایران به داعش شبیه است، ولی خود داعش نیست

مدارا  _ به گزارش وبسایت رسمی محسن کدیور ،  ظهور داعش با بسط نظریه‌ی خلافت در منطقه‌ی شامات (سوریه و

Read more