مطهری از برجستگان عالم اندیشه اسلامی است

  مدارا؛ کانون نواندیشی دینی _ مطهری از برجستگان عالم اندیشه اسلامی است.وی در قریه فریمان در نزدیکی مشهد متولد

Read more

مطهری: اگر برای حجاب رفراندوم برگزار کنیم، جامعه به حجاب رای می‌دهد

  مدارا؛ کانون نواندیشی دینی _ نایب رییس مجلس شورای اسلامی گفت که اگر موضوع حجاب به رفراندوم گذاشته شود

Read more

پس از چهل سال

مدارا _ در میان همۀ اصول و فروع دین، هیچ اصل یا فرعی را نمی‌یابید که به اندازۀ امر به

Read more

اکبر گودرزی؛ از آرمان مقابله با زر و زور و تزویر تا ترور مطهری

مدارا _ شخصیتی شگفت، تأثیرگذار و مهمی که گروه فرقان را تشکیل داد و با استناد به قرآن، خون کسانی

Read more