هاشمی:روحانی برای آیت الله هاشمی سنگ تمام گذاشت

  مدارا؛ کانون نواندیشی دینی _ فرزند آیت الله هاشمی رفسنجانی گفت: از رییس جمهوری که برای سخنرانی تشریف آوردند

Read more

هاشمی رفسنجانی، عالمی ربانی و سیاستمداری خودساخته

  مدارا؛ کانون نواندیشی دینی _ به گزارش مفتاح کرامت ، در گفت‌وگو با استاد سیدضیاء مرتضوی :    

Read more