هاشمی و دو راهی دو تفکر در انقلاب

  مدارا؛ کانون نواندیشی دینی _ محمد صدرایی در سرمقاله روزنامه ۱۹دی نوشت: «آیا شهید دادیم که رفاه افزایش و

Read more

هاشمی:روحانی برای آیت الله هاشمی سنگ تمام گذاشت

  مدارا؛ کانون نواندیشی دینی _ فرزند آیت الله هاشمی رفسنجانی گفت: از رییس جمهوری که برای سخنرانی تشریف آوردند

Read more