مولوی عبدالحمید: هم فقرا و هم ثروتمندان با مشکل مواجه هستند / دولت تدبیری بیاندیشد

    مدارا؛ کانون نواندیشی دینی _ مولوی عبدالحمید با اشاره به مشکلات اقتصادی در کشور، خواستار اقدامی عاجل و

Read more