«پلیس شریعت» اندونزی به روایت تصویر

مدارا- زنی در اندونزی به جرم «ایستادن بیش از حد نزدیک به دوست‌پسر خود» در ملاءعام شلاق خورد. به گزارش

Read more