معرّفی کتاب «یهودیت اسرائیلی: جامعه‌شناسی دین در اسرائیل»

    مدارا؛ کانون نواندیشی دینی _ کتاب «یهودیت اسرائیلی» حاصل تلاش‌های فوق‌العاده و بسیار به‌هنگامِ جمعی از مؤلّفان است. این

Read more